+66 0874741603 (ไทย) | +66 0952575424 (English)

ภูเก็ต ประเทศไทย (75)
ราคาเริ่มต้น / ท่าน 1900 บาท
  • ทัวร์ผจญภัย
  • ทัวร์ซาฟารี
  • 1 วัน
  • บริการรับ-ส่ง
  • อาหาร
  • เครื่องดื่ม
  • ไกด์ทัวร์
  • ประกันชีวิต

-24%

ราคาโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ ผู้ใหญ่ เด็ก
1,900 บาท
2,355 บาท
1,300 บาท
1,610 บาท
2,080 บาท
2,575 บาท
1,480 บาท
1,835 บาท
1,900 บาท
2,355 บาท
1,300 บาท
1,610 บาท

ตารางเวลาทัวร์

  • 07:30 น.

วันที่ทัวร์ให้บริการ

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

รายละเอียด


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์


สถานที่และเวลารับ-ส่ง

สถานที่ เวลา ผู้ใหญ่ เด็ก
07:25 น. ฟรี ฟรี
07:30 น. 300 บาท ฟรี
07:30 น. 300 บาท ฟรี
07:30 น. 300 บาท ฟรี
07:30 น. 300 บาท ฟรี
07:45 น. ฟรี ฟรี
08:10 น. ฟรี ฟรี
08:30 น. 300 บาท ฟรี
09:00 น. ฟรี ฟรี