+66 0874741603 (ไทย) | +66 0952575424 (English)

ภูเก็ต ประเทศไทย (75)
ราคาเริ่มต้น / ท่าน 1800 บาท
  • ทัวร์เกาะและชายหาด
  • 1 วัน
  • บริการรับ-ส่ง
  • อาหาร
  • เครื่องดื่ม
  • ไกด์ทัวร์
  • ประกันชีวิต

-28%

ราคาโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ ผู้ใหญ่ เด็ก
1,800 บาท
2,300 บาท
1,400 บาท
1,790 บาท

ตารางเวลาทัวร์

  • 09:00 น.

วันที่ทัวร์ให้บริการ

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

รายละเอียดรายละเอียดโปรแกรมทัวร์


สถานที่และเวลารับ-ส่ง

สถานที่ เวลา ผู้ใหญ่ เด็ก
08:30 น. ฟรี ฟรี
08:30 น. ฟรี ฟรี
08:45 น. ฟรี ฟรี
09:00 น. บริการพิเศษ 1,600 บาท
09:00 น. ฟรี ฟรี
09:00 น. ฟรี ฟรี
09:00 น. ฟรี ฟรี
09:15 น. ฟรี ฟรี
09:15 น. ฟรี ฟรี
09:30 น. ฟรี ฟรี