+66 087 7000127 (English/Thai)

ภูเก็ต ประเทศไทย (75)
ราคาเริ่มต้น / ท่าน 1500 บาท
  • ทัวร์เกาะและชายหาด
  • 1 วัน
  • บริการรับ-ส่ง
  • อาหาร
  • เครื่องดื่ม
  • ไกด์ทัวร์
  • ประกันชีวิต

-21%

ราคาโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ ผู้ใหญ่ เด็ก
1,500 บาท
1,815 บาท
1,000 บาท
1,210 บาท

วันที่ทัวร์ให้บริการ

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

รายละเอียด


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์


สถานที่และเวลารับ-ส่ง

สถานที่ เวลา ผู้ใหญ่ เด็ก
07:00 น. 200 บาท 200 บาท
07:00 น. บริการพิเศษ 1,500 บาท
07:00 น. บริการพิเศษ 1,500 บาท
07:30 น. 200 บาท 200 บาท
07:30 น. 200 บาท 200 บาท
07:30 น. 200 บาท 200 บาท
07:30 น. 200 บาท 200 บาท
07:30 น. บริการพิเศษ 1,500 บาท
07:30 น. บริการพิเศษ 1,500 บาท
07:30 น. บริการพิเศษ 1,500 บาท
07:30 น. บริการพิเศษ 1,500 บาท
08:00 น. 200 บาท 200 บาท
08:00 น. ฟรี ฟรี
08:00 น. ฟรี ฟรี
08:00 น. ฟรี ฟรี
08:15 น. ฟรี ฟรี
08:30 น. ฟรี ฟรี
08:30 น. ฟรี ฟรี
08:30 น. ฟรี ฟรี
08:30 น. ฟรี ฟรี
08:45 น. ฟรี ฟรี