+66 0874741603 (ไทย) | +66 0952575424 (English)

ภูเก็ต ประเทศไทย (75)
ราคาเริ่มต้น / ท่าน 2400 บาท
  • ทัวร์เกาะและชายหาด
  • 1 วัน
  • บริการรับ-ส่ง
  • อาหาร
  • เครื่องดื่ม
  • ไกด์ทัวร์
  • ประกันชีวิต

-32%

ราคาโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ ผู้ใหญ่ เด็ก
2,400 บาท
3,500 บาท
2,000 บาท
2,800 บาท

ตารางเวลาทัวร์

  • 08:15 น. - 15:30 น.

วันที่ทัวร์ให้บริการ

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

รายละเอียด


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์


สถานที่และเวลารับ-ส่ง

สถานที่ เวลา ผู้ใหญ่ เด็ก
07:45 น. 200 บาท 200 บาท
07:45 น. 200 บาท 200 บาท
08:00 น. 200 บาท 200 บาท
08:00 น. ฟรี ฟรี
08:15 น. ฟรี ฟรี
08:15 น. 200 บาท 200 บาท
08:30 น. ฟรี ฟรี
08:30 น. 200 บาท 200 บาท
08:40 น. 200 บาท 200 บาท
09:20 น. 200 บาท 200 บาท