+66 0874741603 (ไทย) | +66 0952575424 (English)

ภูเก็ต ประเทศไทย (75)
ราคาเริ่มต้น / ท่าน 2700 บาท
  • ทัวร์เกาะและชายหาด
  • 1 วัน
  • บริการรับ-ส่ง
  • อาหาร
  • เครื่องดื่ม
  • ไกด์ทัวร์
  • ประกันชีวิต

-31%

ราคาโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ ผู้ใหญ่ เด็ก
2,700 บาท
3,900 บาท
2,000 บาท
3,900 บาท

วันที่ทัวร์ให้บริการ

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

รายละเอียด

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์


สถานที่และเวลารับ-ส่ง

สถานที่ เวลา ผู้ใหญ่ เด็ก
04:30 น. ฟรี ฟรี