+66 0874741603 (ไทย) | +66 0952575424 (English)

ภูเก็ต ประเทศไทย (75)
ราคาเริ่มต้น / ท่าน 1800 บาท
  • ทัวร์เกาะและชายหาด
  • 1 วัน
  • บริการรับ-ส่ง
  • อาหาร
  • เครื่องดื่ม
  • ไกด์ทัวร์
  • ประกันชีวิต

-44%

ราคาโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ ผู้ใหญ่ เด็ก
1,800 บาท
3,200 บาท
1,350 บาท
1,800 บาท

ตารางเวลาทัวร์

  • 07:30 น.

วันที่ทัวร์ให้บริการ

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

รายละเอียด
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์


สถานที่และเวลารับ-ส่ง

สถานที่ เวลา ผู้ใหญ่ เด็ก
07:00 น. ฟรี ฟรี
07:15 น. ฟรี ฟรี
07:30 น. ฟรี ฟรี
07:30 น. ฟรี ฟรี
07:30 น. ฟรี ฟรี
07:45 น. ฟรี ฟรี
08:00 น. ฟรี ฟรี
08:15 น. ฟรี ฟรี
08:30 น. ฟรี ฟรี