+66 0874741603 (ไทย) | +66 0952575424 (English)

ภูเก็ต ประเทศไทย (75)
ราคาเริ่มต้น / ท่าน 600 บาท
  • ทัวร์เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ
  • ทัวร์เดินป่า
  • 1 วัน
  • บริการรับ-ส่ง
  • เครื่องดื่ม
  • ไกด์ทัวร์
  • ประกันชีวิต

-20%

ราคาโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ ผู้ใหญ่ เด็ก
1,300 บาท
1,560 บาท
1,300 บาท
1,560 บาท
1,300 บาท
1,560 บาท
1,300 บาท
1,560 บาท
1,050 บาท
1,260 บาท
900 บาท
1,080 บาท
900 บาท
1,080 บาท
800 บาท
960 บาท
800 บาท
960 บาท
700 บาท
840 บาท
700 บาท
840 บาท
600 บาท
720 บาท
650 บาท
780 บาท
600 บาท
720 บาท
600 บาท
720 บาท
550 บาท
660 บาท

ตารางเวลาทัวร์

  • 07:30 น. - 12:30 น.
  • 12:30 น. - 19:00 น.

วันที่ทัวร์ให้บริการ

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

รายละเอียดสถานที่และเวลารับ-ส่ง

สถานที่ เวลา ผู้ใหญ่ เด็ก
06:00 น. 400 บาท 400 บาท
06:15 น. 300 บาท 300 บาท
06:30 น. 200 บาท 200 บาท
06:45 น. ฟรี ฟรี
06:45 น. 150 บาท 150 บาท
06:45 น. 200 บาท 200 บาท
07:00 น. ฟรี ฟรี
07:15 น. ฟรี ฟรี
07:30 น. ฟรี ฟรี
07:45 น. ฟรี ฟรี
07:45 น. ฟรี ฟรี
08:00 น. 150 บาท 150 บาท
11:15 น. 400 บาท 400 บาท
11:30 น. 300 บาท 300 บาท
11:45 น. 200 บาท 200 บาท
11:45 น. 200 บาท 200 บาท
12:15 น. ฟรี ฟรี
12:15 น. 150 บาท 150 บาท
12:15 น. 200 บาท 200 บาท
12:30 น. ฟรี ฟรี
13:00 น. ฟรี ฟรี
13:15 น. ฟรี ฟรี
13:45 น. ฟรี ฟรี
13:45 น. ฟรี ฟรี
14:00 น. 150 บาท 150 บาท