+66 087 7000127 (English/Thai)

ภูเก็ต ประเทศไทย (75)
ราคาเริ่มต้น / ท่าน 2300 บาท
  • ทัวร์ผจญภัย
  • ทัวร์ซาฟารี
  • 1 วัน
  • บริการรับ-ส่ง
  • อาหาร
  • เครื่องดื่ม
  • ไกด์ทัวร์

-8%

ราคาโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ ผู้ใหญ่ เด็ก
2,300 บาท
2,500 บาท
1,900 บาท
2,050 บาท

ตารางเวลาทัวร์

  • 06:30 น. - 12:00 น.
  • 11:30 น. - 16:30 น.

วันที่ทัวร์ให้บริการ

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

รายละเอียดรายละเอียดโปรแกรมทัวร์


สถานที่และเวลารับ-ส่ง

สถานที่ เวลา ผู้ใหญ่ เด็ก
06:00 น. ฟรี ฟรี
06:00 น. ฟรี ฟรี
06:30 น. ฟรี ฟรี
06:45 น. ฟรี ฟรี
07:00 น. ฟรี ฟรี
07:15 น. ฟรี ฟรี
07:15 น. ฟรี ฟรี
07:30 น. ฟรี ฟรี