+66 0874741603 (ไทย) | +66 0952575424 (English)

ภูเก็ต ประเทศไทย (75)
ราคาเริ่มต้น / ท่าน 700 บาท
  • ทัวร์การแสดงกลางคืน
  • 1 วัน

-13%

ราคาโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ ผู้ใหญ่ เด็ก
700 บาท
800 บาท
700 บาท
600 บาท

ตารางเวลาทัวร์

  • 17:00 น.
  • 18:30 น.
  • 20:00 น.

วันที่ทัวร์ให้บริการ

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

รายละเอียด


สถานที่และเวลารับ-ส่ง

สถานที่ เวลา ผู้ใหญ่ เด็ก
15:00 น. 200 บาท 200 บาท
15:00 น. 200 บาท 200 บาท
15:00 น. บริการพิเศษ 2,400 บาท
15:10 น. 200 บาท 200 บาท
15:10 น. 200 บาท 200 บาท
15:20 น. 200 บาท 200 บาท
15:30 น. บริการพิเศษ 800 บาท
15:30 น. บริการพิเศษ 1,600 บาท
15:30 น. บริการพิเศษ 2,000 บาท
15:30 น. บริการพิเศษ 1,600 บาท
15:30 น. 200 บาท 200 บาท
15:40 น. 200 บาท 200 บาท
16:00 น. 200 บาท 200 บาท
16:10 น. 100 บาท 100 บาท
16:30 น. 200 บาท 200 บาท
17:00 น. 200 บาท 200 บาท
17:00 น. 200 บาท 200 บาท
17:00 น. 200 บาท 200 บาท
17:00 น. 200 บาท 200 บาท
17:00 น. บริการพิเศษ 2,400 บาท
17:10 น. 100 บาท 100 บาท
17:10 น. 200 บาท 200 บาท
17:20 น. 200 บาท 200 บาท
17:20 น. บริการพิเศษ 800 บาท
17:20 น. บริการพิเศษ 1,600 บาท
17:20 น. บริการพิเศษ 2,000 บาท
17:20 น. บริการพิเศษ 1,600 บาท
17:20 น. 200 บาท 200 บาท
17:45 น. 200 บาท 200 บาท
18:00 น. 200 บาท 200 บาท
18:00 น. 200 บาท 200 บาท
18:00 น. 200 บาท 200 บาท
18:00 น. บริการพิเศษ 800 บาท
18:00 น. บริการพิเศษ 1,600 บาท
18:00 น. บริการพิเศษ 2,000 บาท
18:00 น. บริการพิเศษ 2,400 บาท
18:00 น. บริการพิเศษ 1,600 บาท
18:00 น. 200 บาท 200 บาท
18:10 น. 200 บาท 200 บาท
18:10 น. 200 บาท 200 บาท
18:20 น. 100 บาท 100 บาท
18:30 น. 200 บาท 200 บาท