+66 0874741603 (ไทย) | +66 0952575424 (English)

ภูเก็ต ประเทศไทย (75)
ราคาเริ่มต้น / ท่าน 1000 บาท
  • ทัวร์สวนสัตว์และสวนสาธารณะ
  • 1 วัน
  • ประกันชีวิต

-73%

ราคาโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ ผู้ใหญ่ เด็ก
1,400 บาท
1,300 บาท
1,400 บาท
1,300 บาท
1,000 บาท
900 บาท
1,000 บาท
900 บาท
1,000 บาท
900 บาท
1,000 บาท
900 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท
1,500 บาท
1,600 บาท
1,500 บาท
1,600 บาท
2,500 บาท
2,800 บาท
2,500 บาท
2,800 บาท
3,100 บาท
3,700 บาท
3,100 บาท
3,700 บาท

ตารางเวลาทัวร์

  • 09:00 น.
  • 11:00 น.
  • 14:00 น.

วันที่ทัวร์ให้บริการ

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

รายละเอียดสถานที่และเวลารับ-ส่ง

สถานที่ เวลา ผู้ใหญ่ เด็ก
09:00 น. บริการพิเศษ 1,200 บาท
09:00 น. บริการพิเศษ 1,000 บาท
09:00 น. บริการพิเศษ 800 บาท
09:00 น. บริการพิเศษ 1,200 บาท
09:00 น. บริการพิเศษ 1,400 บาท
09:00 น. บริการพิเศษ 1,400 บาท
09:00 น. บริการพิเศษ 1,100 บาท
09:00 น. บริการพิเศษ 1,500 บาท